Dotyczy: ZP/DR/4/U/2015

Kudowa Zdrój  17.04.2015
                                                                                                         
tablica ogłoszeń / strona www.pngs.com.pl  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej Modernizacji dwóch dróg leśnych ppoż. w Obw. Ochr. Bukowina Cześć A : Obw. Ochr. Bukowina odz.115, Cześć B : Obw. Ochr. Bukowina odz.149 i 150

 

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa “BIPROLAS” 90-508 Łódź,ul.Gdańska 112    Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus termin wykonania  – oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów.

Zamawiający przedstawia wszystkie oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium Termin wykonania

Łączna ilość Punktów

1

Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa “BIPROLAS”
90-508 Łódź,ul.Gdańska 112

90

10

100

2

USŁUGI PROJEKTOWE ALINA BANACH,48-300 Nysa ,ul.Mariacka 22/1

42,06

0,4

42,46

3

Biuro Inżynierskie TRAKT   Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50 ,
58-410 Marciszów

60,46

1,6

62,06

4

Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś,57-350 Kudowa Zdroj ,ul.Buczka 11a

59,53

0,4

59,93

5

Pracownia  Prokjektowa
“ARCO” Ryszard Babik
Oś.Wojska Polskiego 11/29
57-402 Nowa Ruda

64,55

10

74,55

 

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo