SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - Budowa małej infrastruktury turystycznej na parkingu przy Błędnych Skałach.  Oznaczenie sprawy: ZP/DU/2/RB/2015        

 

Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej -  Budowa małej infrastruktury turystycznej na parkingu przy Błędnych Skałach (ZP/DU/2/RB/2015) Działając na podstawie art. 38. ustęp 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia:


W załączniku nr 1 – Przedmiar robót


- Szałas drewniany – podany przedmiar dotyczy 1 sztuki. Do obliczenia ceny należy uwzględnić 3 sztuki (zgodnie z ogłoszeniem i treścią SIWZ).
-  Ławostół - podany przedmiar dotyczy 1 sztuki. Do obliczenia ceny należy uwzględnić 5 sztuki (zgodnie z ogłoszeniem i treścią SIWZ).
 - Ogrodzenie drewniane - podany przedmiar dotyczy 1 segmentu o długości 6,14m.. Do obliczenia ceny należy uwzględnić 133 mb (zgodnie z ogłoszeniem i treścią SIWZ).

Zam

awiający informuje, że uzupełnienie treści SIWZ stanowi ej integralną część i nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert .

 

Kudowa Zdrój 23.03.2015.

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo