Dotyczy: ZP/DU/2/RB/2015

Kudowa Zdrój  01.04.2015

tablica ogłoszeń,
 strona internetowa: pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
" Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej -  Budowa małej infrastruktury turystycznej na parkingu przy Błędnych Skałach"

 

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" ul. Tadeusza Kościuszki 12 57-320 Polanica - Zdrój   Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus termin wykonania  – oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów.

Zamawiający przedstawia wszystkie oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium Termin wykonania

Łączna ilość Punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane
"rejjs"
Wilków 92
59-500 Złotoryja

86,41

10

96,41

 

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO"
ul. Tadeusza Kościuszki 12
57-320 Polanica - Zdrój

90

10

100

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo