Dotyczy: ZP/DU/3/RB/2015

Kudowa Zdrój  01.04.2015

tablica ogłoszeń,
 strona internetowa: pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
" Wykonanie i rozmieszczenie drogowskazów przy szlakach turystycznych "

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez : P.H.U. "DREW – BUD" Klaudiusz Kula Ratno Dolne 36 57-420 Radków    Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus termin wykonania plus okres gwarancji – oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów.

Zamawiający przedstawia wszystkie oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium Termin wykonania

Punkty w kryterium Gwarancja

Łączna ilość Punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO"
ul. Tadeusza Kościuszki 12
57-320 Polanica - Zdrój

71,6

10

0,4

82

 

P.H.U. "DREW – BUD"
Klaudiusz Kula
Ratno Dolne 36
57-420 Radków

80

10

10

100

                                                         

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo