17.12.2015. Kudowa Zdrój
           

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ w postepowaniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup do siedziby  Parku Narodowego Gór Stołowych.”

Identyfikator ZP/ZOD/9/D/2015.

W dniu  17.12.2015 wpłynęło zapytanie do SIWZ o treści:
Czy Zamawiający dopuści samochód o normie emisji spalin Euro 5M
Zamawiający odpowiada  „TAK”.
Po analizie rynku pojazdów typu pickup Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuszcza normę emisji spalin EURO 5.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ.:
W rozdziale III w opisie przedmiotu zamówienia:


Było

Zmienia na

Norma emisji spalin: min. Euro 6

Norma emisji spalin: min. Euro 5

Równocześnie powyższe zmiany wprowadza się do załącznika nr 6.
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, ani zmiany terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo