Dotyczy: ZP/ZOD/9/D/2015

Kudowa Zdrój  21.12.2015
                                                                                               
Tablica ogłoszeń
www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy:  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez Dom Samochodowy „Germaz” Sp. z o.o. 54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 139.  Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus średnia emisja CO2  plus promień skrętu przy włączonych dwóch napędach plus waga pojazdu plus wyposażenie pojazdu w blokadę międzyosiową i reduktor  – oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów

 

Zamawiający przedstawia ofertę i przyznaną punktację.


Nr oferty

1.

Nazwa oferenta

Dom Samochodowy „Germaz” Sp. z o.o. 54-428 Wrocław, ul.Strzegomska 139

KRYTERIUM

Ilość punktów

Cena brutto x 68%

68

Średnia emisja CO2   w g/km
Cykl mieszany  - 8%

8

Promień skrętu przy włączonych dwóch napędach – 8%

8

Waga pojazdu - 8%

8

Blokada międzyosiowa
Tak – 4 punkty        Nie – 0 punkty

4

Reduktor
Tak – 4 punkty        Nie – 0 punkty

4

Łącznie punkty

100

                                                                                                                                
                                                                                 

 

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo