Kudowa Zdrój, dnia 15.01.2015.

Dotyczy:ZP/ZO/1/U/2015 "Usługi leśne w PNGS w 2015 roku”

Zmiana treści SIWZ

Informujemy iż na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonaliśmy następującej zmiany w treści SIWZ:

W punkcie III podpunkt 2. było:

2. Zakres prac obejmuje pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 9998m3 , podwozie drewna 392m3, korowaniu drewna 300m3, zabezpieczaniu drewna niedostępnego pozostającego w ekosystemie do rozpadu w ilości 500m3, grodzeniu upraw leśnych 2950mb, ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi w ilości 8726m3, transport 195godz., koszenie sadów 6,33ha.

Powinno być

2. Zakres prac obejmuje pozyskanie i zrywkę drewna w ilości 9998m3 , przepracowaniu 22145 rg(roboczogodzin), podwozie drewna 392m3, korowaniu drewna 300m3, zabezpieczaniu drewna niedostępnego pozostającego w ekosystemie do rozpadu w ilości 500m3, grodzeniu upraw leśnych 2950mb, ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi w ilości 8726m3, transport 195godz., koszenie sadów 6,33ha.

W punkcie XII podpunkt 7 było:

. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
- załączniki do oferty nr 1, 1A, 1B oraz od numeru 2 do numeru 8.

Powinno być

 . Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
- załączniki do oferty nr 1, 1A, 1B oraz od numeru 2 do numeru 9.


Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia ani do zmiany terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo