Kudowa Zdrój, dnia 15.01.2015.

Dotyczy:ZP/ZO/1/U/2015 "Usługi leśne w PNGS w 2015 roku”

Wyjaśnienie treści SIWZ.nr 1

W dniu 14.01.2015. wpłynęło zapytanie o treści:

”Witam!. W Specyfikacji Warunków Zamówienia na "Usługi leśne w PNGS w 2015r." w pkt VII.1.3 -dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymaga dysponowania samochodem do wywozu drewna z urządzeniem samozaładowczym tzw.HDS. Proszę o wyjaśnienie czy w wypadku wykazania przez Wykonawcę dysponowania ciągnikiem rolniczym Valtra z urządzeniem samozaładowczym HDS Zamawiający uzna warunek za spełniony?”

Odpowiedź zamawiającego.
Tak. Intencją Zamawiającego jest wykazanie posiadania urządzenia samozaładowczego umożliwiającego podwóz drewna z miejsca zrywki do drogi wywozowej.

Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo