Dotyczy: ZP/ZO/1/U/2015

Kudowa Zdrój  27.01.2015
                                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
"Usługi leśne w PNGS w 2015 roku"


1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez : "KONSORCJUM FIRM:  PPHU FARAM, Rafał Borak; Usługi Leśne, Borak Krzysztof; Usługi Prac Leśnych, Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna Zbigniew Bogdanik"

Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus wiedza i doświadczenie plus pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na pełny etat – oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów.
Zamawiający przedstawia ofertę i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium Wiedza

Punkty w kryterium Pracownicy

Łączna ilość Punktów

1

KONSORCJUM FIRM:  PPHU FARAM, Rafał Borak; Usługi Leśne, Borak Krzysztof; Usługi Prac Leśnych, Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna Zbigniew Bogdanik

75

10

15

100

           

 


Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo