Dotyczy: ZP/ZOD/6/D/2015

Kudowa Zdrój  17.12.2015
                                                                                                         

Tablica ogłoszeń
www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombivan do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez MOTORPOL Sp. z o.o. ul. Piękna 21, Wrocław

 Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus okres gwarancji mechanicznej i normy emisji spalin – oferta ta osiągnęła największą liczbę punktów

Poniżej Zamawiający przedstawia wszystkie oferty i przyznaną punktację.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium CENA

Punkty w kryterium  Gwarancja
 

Punkty w kryterium Norma emisji spalin  

Punkty RAZEM

1

MOTORPOL Sp. z o.o. ul. Piękna 21, 50-505 Wrocław

85

2,5

10

97,50

2

Auto Group Polska I” sp. z o.o. Sp.k. Centrum Wrocław II Al. Karkonowska59a 53-015 Wrocław

53,55

5

10

68,55

 

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo