logo

Kudowa Zdrój  25.02.2014
Tablica ogłoszeń w siedzibie
strona: www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
"Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej” - Budowa parkingu publicznego z niezbędną infrastrukturą.


 Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :  
Renata Krężel, Firma Ogólnobudowlana " Krężel", Ścinawka Średnia,
ul. Sikorskiego 21a, 57-420 Radków


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów

1

ELEKTROTIM S.A. 54-156 Wrocław,
ul. Stargardzka 8

45,52

2

Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN  L. Walkiewicz Z. Warwarko Spółka Jawna, ul.3-go Maja 8b, 57-410 Ścinawka Średnia

59,14

3

„WASAMA” Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i pomiary elektryczne J.  Watras, Z. Sadliński, A. Malinowski Spółka Jawna
ul. Nadbrzeżna 10
57-540 Lądek Zdrój

81,38

4

Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana " Krężel", Ścinawka Średnia,
ul. Sikorskiego 21a, 57-420 Radków

100

5

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" Sp. z o .o. ul. T. Kościuszki 12,
57-320 Polanica Zdrój

88,12

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo