Identyfikator:ZP/DAC/12/D/2014

Kudowa Zdrój dnia 22.05.2014.

 

 

 

 

 

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowych do siedziby PNGS”

 

 

Zamawiający:

Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych informuje i wyjaśnia:1.
W dniu 21.05.2014 wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

 „Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisie:

 

Napęd na 4 koła    Dołączany, reduktor z  blokadą napędu.

Na

- Napęd na 4 koła dołączany – brak reduktora napędu

Brak reduktora rekompensują jednak krótkie przełożenia skrzyni biegów.”2.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisie.

 

 

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo