ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  25.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6

W dniu 24.03.2014. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści.

W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na: Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat , proszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez odpowiedź na niniejsze pytania.
1.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zadania ,,Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat'' przez oferenta dysponującego innym systemem elektronicznej sprzedaży biletów niż opisany w załączniku nr 2 SIWZ, a będący w pełni zdolny do wykonać zadanie I. Sprzedaż, kontrola i rozliczanie biletów wstępu.
2. Czy agregat nie powinien być wpisany w SIWZ.
3. Czy żądanie oprogramowanie Windows jest zgodne z PZP.
4. Proszę o opisanie w jaki sposób będzie rozwiązanie wyjścia z tras(powrotu pod prąd) .

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Ad. 1 Zgodnie z zasadą jednakowych warunków dla wszystkich zainteresowanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Ad. 2 Odpowiedzi na pytania są elementem SIWZ.
Ad. 3 Tak lub każdy kompatybilny z systemem Windows
Ad. 4 Ruch jednokierunkowy.


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo