ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  25.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5

W dniu 25.03.2014. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści.

W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na: Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat , proszę o udzielenie informacji dotyczącej:
1. Ruchu turystycznego w roku 2013 w obiektach Błędne Skały i Szczeliniec Wielki z podziałem na ilości    sprzedanych biletów :
 Szczeliniec Wielki  - ilość sprzedanych  biletów normalnych  w roku 2013
Szczczeliniec Wielki - ilość sprzedanych bieletów ulgowych w roku 2013
 Błędne skały  - ilość sprzedanych biletów normalnych w roku 2013
Błędne skały - ilość sprzedanych biletów ulgowych w roku 2013
Błędne skały - ilość sprzedanych biletów dla samochodów w roku 2013
Blędne skały - ilość sprzedanych biletów dla autobusów w roku 2013

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Zestawienie wejść 2013 rok

Szczeliniec Wielki:

- normalny 99 035 osób
- ulgowy    75 991 osób

Błędne Skały

- normalny 95 915 osób
- ulgowy    76 410 osób

- samochody sam. osobowy  25 480 szt.
- autokary                              1 391 szt.

 


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo