ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  21.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4

W dniu 21.03.2014. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści. 

W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na: Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat , proszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez odpowiedź na niniejsze pytania.

1.Czy pomieszczenia kasowe na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach w których mają być zamontowane systemy elektronicznej sprzedaży biletów mają aktualne Badania instalacji elektrycznej. - dostawcy elektronicznego systemu sprzedaży biletów nie udzielają gwarancji na urządzenia podłączone do wadliwej instalacji bez dokumentacji.

2. Jakie moce przyłączeniowe mają budynki kasowe, jakie zabezpieczenia główne, jakie szafy bezpiecznikowe , jakie średnice przewodów do gniazdek, ilość gniazdek w pomieszczeniach, wymiary pomieszczeń. - dostawcy elektronicznego systemu sprzedaży biletów nie mogą zaprojektować i wycenić systemu bez tych danych.

3. czy do Ubezpieczenie obiektów i przekazanego wyposażenia przed kradzieżą i zniszczeniem zamawiający dostarczy dokumentacje budowlaną, badanie elektryczne, odbiory PPOŻ (otrzymałem takie zapytanie od agenta ubezpieczeniowego u którego szacowałem koszty do oferty)

4. Otrzymałem informacje od agenta ubezpieczeniowego u którego szacowałem koszty do oferty że Skuteczne Ubezpieczenia obiektu Błendne Skały i Szczeliniec Wielki z zakresu OC w przypadku gdy zamawiający jest beneficjentem opłat wstępu i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zabezpieczenia na trasie, może zawrzeć tylko zamawiający. Czy zamawiający ma inne zdanie. 

5. Proszę o informacje jakie rozwiązanie sprzedaży biletów przewidział zamawiający w przypadku długotrwałego braku prądu.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 W pomieszczeniach kasowych mają znajdować się jedynie stanowisko kasowe. Instalacje posiadają przegląd. W pomieszczeniach znajdują się gniazda trójfazowe, typowe zgodne z Polską Normą dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Gniazda 220 V. 

Ad.2 Moc 16.1 kW, zabezpieczenie główne 3,25 A, układ 3 fazowy, napięcie zasilania 400 V, licznik 3 fazowy 

Ad.3 Zamawiający nie dostarczy dokumentacji budowlanej obiektów budowlanych. 

Ad.4 Zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

Ad.5 Podczas długotrwałego braku prądu, oferent zobowiązany jest do posiadania agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń. 


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo