ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  21.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

W dniu 20.03.2014. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści.

Szanowni Państwo, W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na: Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat. Numer ogłoszenia: 91568 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014 Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie sformułowania "Wykaz usług pobierania opłat za wstęp o wartości co najmniej 150 000 zł brutto za pomocą Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów".

1. Czy sprzedaż biletów wstępu, towarów i usług poprzez kasy fiskalne oraz czytniki kodów kreskowych spełnia warunki posiadania niezbędnego doświadczenia? 

2. W jaki sposób należy udokumentować posiadane doświadczenie? 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 "Wykaz usług pobierania opłat za wstęp o wartości co najmniej 150 000 zł brutto za pomocą Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów" Przez ten zapis należy rozumieć, umiejętność obsługi systemu jako całości, na który składają się współdziałające ze sobą urządzenia , zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – Potencjał techniczny – wykaz wymaganego wyposażenia. 

Ad.2 Wykazując je w załączniku nr 4 do SIWZ 


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo