ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  20.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

W dniu 19.03.2014. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści.
Szanowni Państwo
W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na: Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat , proszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez odpowiedź na niniejsze  pytania.
Dla sporządzenia wyceny wymaganych urządzeń niezbędne są:
W związku z tak precyzyjnym określeniem elementów elektrycznej sprzedaży biletów, zamawiający zobowiązany jest do szczegółowego przedstawienia lokalizacji punktów kasowych oraz siedziby PNGS : Dane typu : w linii prostej, odległość km, nie pozwalają na zaprojektowanie skutecznego połączenia. Niezbędne jest światło widzenia, anten itp. Proszę o dołączenie do SIWZ map z lokalizacją tych punktów.
1.       Możliwość zapoznania się z punktami kasowymi oraz miejscem i sposobem montażu kołowrotów dopiero w dniu 24.03.2014r. uniemożliwia sporządzenie projektów , zestawienia urządzeń oraz ich wyceny do dnia 28.03.2014r. Proszę o załączenie do SIWZ projektów budowlanych oraz projektów instalacji elektrycznej punktów kasowych.
2.       Na rynku krajowym nie ma dostawców, producentów dysponującymi  nowymi elementami systemu sprzedaży biletów   spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego.
Proszę o wskazanie dostawców lub źródeł ich poszukiwania.
3.       Proszę o podanie co jest” Bieżącą  naprawą   urządzeń turystycznych (barierki, schody, podesty itp.)” Proszę  o podanie zakresu prac oraz kwot poniesionych na te naprawy.
4.       Proszę o informację kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zabezpieczenie na  trasie Błędne Skały i Szczeliniec  Wielki:  Barierki zabezpieczające tarasy widokowe , barierki i łańcuchy na zejściach i wejściach , stopnie ( schody) , podesty , kładki, mostki oraz inne zabezpieczenia na trasach.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Ad.1 Szczegółowe zestawienie oraz  ilości wymaganych urządzeń znajduje się w SIWZ. Zamówienie nie obejmuje wykonania projektów instalacji elektrycznej, w pomieszczeniach, w których znajdować się będą punkty sprzedaży.

Ad.2 Informacje o dostawcach można znaleźć na stronach internetowych. Zamawiający nie może podawać nazw ani źródeł dostawców.

Ad. 3 Drobne usterki np. przybicie odchylającej się sztachety, dobicie gwoździem odrywającej się deski w podeście, wyprostowanie przechylającego się śmietnika itp.

Ad. 4 Zgodnie z SIWZ.Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo