ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  19.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

W dniu 18.03.2014 wpłynęło następujące zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ.

"Szanowni Państwo

W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na: Obsługę punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat , proszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez odpowiedź na niniejsze pytania.

Dla sporządzenia wyceny wymaganych urządzeń niezbędne są:

1. szczegółowe dane lokalizacji kas (elektronicznych systemów kasowych), odległości pomiędzy kasami, pomiędzy kasami a siedzibą PNGS - proszę o załączenie do SWIZ map z lokalizacją elementów systemu.

2. do odpowiedniego dobrania i zaprojektowania elementów systemu niezbędne są projekty budowlane pomieszczeń przeznaczonych na stanowiska kasowe. proszę załączyć do SWIZ

3. czy w wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na stanowiska kasowe jest energia elektryczna, do odpowiedniego dobrania i zaprojektowania elementów systemu niezbędne są projekty instalacji elektrycznej pomieszczeń przeznaczonych na stanowiska kasowe, proszę załączyć do SWIZ.

4. proszę o szczegółowe dane dotyczące serwera w siedzibie PNGS z którym mają współpracować stanowiska kasowe.

5. proszę o wskazanie na podstawie oferty jakiego dostawcy, producenta zamawiający konfigurował elementy systemu sprzedaży biletów, ponieważ nie znalazłem producenta , dostawcy który miałby w swojej ofercie elementy systemu których żąda zamawiający. Otrzymałem informacje że poszczególne urządzenia o podanych parametrach, rozwiązaniach zostały wycofane z produkcji.

6. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu używanego.

7. Proszę o szczegóły dotyczące sposobu montażu kołowrotów, miejsca, odległości od kasy, czy na kasie, czy równolegle do siebie- szkic, opis.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Kasy znajdują się na Szczelińcu Wielkim przy Schronisku PTTK oraz przy wejściu do labiryntu skalnego na Błędnych Sakłach. Serwer znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego w Kudowie Zdroju, przy ul. Słonecznej 31. Odległości w linii prostej: Kudowa – Błędne Skały – 5,4 km; Kudowa – Szczeliniec Wielki - 8,1 km; Szczeliniec Wielki - Błędne Skały – 3,9 km.
Ad.2 Kasy znajdować się będą w istniejących już budynkach – możliwość zapoznania się z obiektami, zgodnie z SIWZ (IV punkt 2) dnia 24.03.2014 roku.
Ad.3 We wszystkich pomieszczeniach znajduje się energia elektryczna - możliwość zapoznania się z obiektami, zgodnie z SIWZ (IV punkt 2) dnia 24.03.2014 roku.
Ad.4 Serwer zostanie dostosowany przez Zamawiającego do sytemu zaproponowanego przez oferenta, który wygra postępowanie.
Ad.5 Dostawcy krajowi.
Ad.6 Dopuszcza się dostarczenie sprawnych urządzeń używanych
Ad.7 Do uzgodnienia w trakcie oględzin, zgodnie z SIWZ (IV punkt 2) dnia 24.03.2014 roku.


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo