Numer ogłoszenia: 167816 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166116 - 2014 data 16.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661436, fax. 074 8662097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż Janusz Korybo