Numer ogłoszenia: 167444 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165962 - 2014 data 16.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661436, fax. 074 8662097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo