Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizacji dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i cwu.” - część I Karłów 13    

Oznaczenie sprawy ZP/DR/10/RB/2014

 

Kudowa Zdrój, dnia 11.06.2014 r.

Tablica ogłoszeń www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia, że w dniu 02.06.2014 r. postępowanie zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp  zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowania zamówienia i zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej. Postępowanie zostało unieważnione.

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo