Identyfikator:   ZP/DR/5/U/2014

Kudowa Zdrój  19.02.2014

www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:   

                           Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej:
Termomodernizacji dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i cwu.


Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2  złożona przez :

FOCUS PROJEKT Mateusz Jankowski, ul. Henryka Kamieńskiego 221a/15; 51-126 Wrocław


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.


Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

 Nr oferty

Nazwa firmy/oferenta

Kwota brutto(w zł.)

Kwota netto(w zł.)

 

1.

 

  1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp.z o.o. 83-303 Bydgoszcz, ul.Piękna 13

 

 36 900,00

 

 38,13

 

2.

 
  2.

FOCUS PROJEKT Mateusz Jankowski ,ul.Henryka Michała Kamieńskiego 221a/15; 51-126 Wrocław

 

 14 071,20

 

100,00

 

3.

 

  3.

ARCHIDOM  mgr inż. Arch. Bernard Łopacz 74-400 Racibórz ,ul.Środkowa 5

 

22 755,00

 

61,83

 

4.

 
  4.

SOLARSYSTEM s.c.Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E. 32-400 Myślenice, ul.Słowackiego 42

 

15 990,00

 

88,00

 

 5.

 

  5.

Pracownia Projektowa Kubiesa-Projektowanie s.c.; 32-216 Wrocław,ul.Szafera 13

 

63 960,00

 

22,00

 

 6.

 

  6.

P.U.P.”UTEX” Sp.z o.o.
44-105 Gliwice, ul.Strzeleckiego 27

 

38 130,00

 

36,90

 

 7.

 
  7.

PROEKOBUD  Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe i Kompletacji Dostaw
54-152 Wrocław,
ul.Gołężycka 5/8

 

19 803,00

 

71,05

 

 8.

 

  8.

BIMACO biuro projektów Leszek Idzik
 53-207 Wrocław
ul. Ślusarska 14a

 

 36 900,00

 

 38,13

                                                                                                                                

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo