Identyfikator:   ZP/DAC/6/D/2014.

Kudowa Zdrój      13.03.2014.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                       
            Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych jako Zamawiający w postępowaniu .„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych”  zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:
Art.93ustęp 1 punkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Uzasadnienie faktyczne:
do upływu terminu składania ofert nie wpłyneła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu a na podstawie Art. 93. 1. Prawa Zamówień Publicznych  Zamawiajacy unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono  żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo