Identyfikator:   ZP/DU/3/RB/2014

Kudowa Zdrój  19.02.2014

www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na: Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarze Błędnych Skał poprzez budowę  i modernizację małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych - etap II – szlak powrotny -  Przebudowa szlaku powrotnego przy Błędnych Skałach


 Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :  

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" Sp. z o .o. ul. T. Kościuszki 12, 57-320 Polanica Zdrój

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Wartość brutto oferty

Ilość punktów

1

SPHINX sp. z o. o. 64-100 Leszno, ul .Młyńska 11

 

1 329 999, 98 zł

87,75

2

Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana " Krężel", Ścinawka Średnia,
ul. Sikorskiego 21a, 57-420 Radków

1 183 364, 88 zł

98,62

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe "SZCZYTNIK", ul. Kryształowa 12, 57-330 Szczytna

1 426 000, 39 zł

 

81,84

4

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" Sp. z o .o. ul. T. Kościuszki 12,
57-320 Polanica Zdrój

1 167 041, 12 zł

 

100

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo