RPO

Identyfikator:   ZP//1/U/2014

Kudowa Zdrój  04.03.2014

Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
oraz strona www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO naPrace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS w 2014 roku
CZĘŚĆ III – OBWÓD OCHRONNY BUKOWINA

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :

 Jodła” Baron Jan Zrywka Drewna – Pilarstwo Usługi Transportowe Kupno Sprzedaż Drewna 57-343 Lewin Kłodzki Jeleniów 14


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów

1

Usługi Prac Leśnych  Krzysztof Wenski Dolina 19 57-340 Duszniki Zdrój

Nie dotyczy

2

„Jodła” Baron Jan Zrywka Drewna – Pilarstwo Usługi Transportowe Kupno Sprzedaż Drewna 57-343 Lewin Kłodzki Jeleniów 14

100

3

P.P.H.U. Ogólnobudowlane Śleziński Stanisław 34-370 Rycerka Dolna 281B

97,18

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo