RPO

Identyfikator:   ZP//1/U/2014

Kudowa Zdrój  04.03.2014

Tablica ogłoszeń w siedzibie PNGS
strona www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO naPrace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS w 2014 roku
CZĘŚĆ II – OBWÓD OCHRONNY CZERWONA WODA

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :

Usługi Leśne Borak Krzysztof 57-330 Szczytna, ul. Batorów 20

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów

1

Usługi Leśne Borak Krzysztof 57-330 Szczytna,                        ul. Batorów 20

100

2

P.H.U.”Drew-Bud” Klaudiusz Kula  Ratno Dolne 36 57-420 Radków

72,14

3

Usługi Prac Leśnych Kamila Mazur Dolina 19,      57-340 Duszniki Zdrój

86,59

4

Zbigniew Bogdanik Usługi Prac Leśnych Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna 57-330 Szczytna ul. Batorów 22

78,66

                                              

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo