Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Kudowa Zdrój  dnia 08.07.2014r

 

Dotyczy:

Postępowania o udzielenia  zamówienia publicznego na" Termomodernizacjia dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i cwu. część I Karłów 18- postępowanie III”

 

Zamawiający :

Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 i 2  Prawa Zamówień Publicznych informuje i wyjaśnia:

  1. 1.W dniu 04.07.2014 r wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie SIWZ o następującej treści : 

 

Uprzejmie prosimy  o wyjaśnienie  SIWZ poprzez odpowiedź na następujące pytania:

 

1)W przedstawionej  umowie datą  zakończenia jest 30.09.2014r, natomiast w innych materiałach wymaga się wykonanie robót w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wnosimy o korektę w przedstawionej umowie.

2)Z uwagi na to, że prace budowlane będą wykonywane w budynkach zamieszkałych, do kogo będzie należało przestawienie mebli przed i po wykonaniu prac.

3)Proszę podać parametry i rodzaj drewna do robót związanych z odtworzeniem elementów drewnianych  na oba  budynkach.

4)Mamy wątpliwości co do stabilności i mocowania rusztu elewacyjnego i folii, które są zaplanowane w przedmiarze.

Prosimy zatem o  opublikowanie szczegółowego przekroju ocieplenia  

 elewacji  z uwzględnieniem jej wszystkich elementów.

 

Ad.1  Obowiązującym terminem wykonania umowy jest - 3 miesiące  od daty podpisania umowy.

Ad.2  Przestawianie mebli  przed i po wykonaniu prac   remontowych jest kosztem inwestora

Ad.3Wykończenie zewnętrzne ścian elewacji budynku – przewiduje się montaż  okładziny zewnętrznej z desek – boazeria drewniana gr.2,5 cm i szerokości 20 cm.  Zamawiający nie narzuca rodzaju drewna.

Ozdobne części drewnianego wystroju elewacji ( obramienia okien, drzwi) należy zdemontować , a następnie zamontować powtórnie,

-należy zachować zielony kolor  obramień i części deskowania elewacji,

- należy powtórzyć ”zębate” wykończenie deskowania w szczytach budynku,

- dostosować szerokość  i grubość nowego deskowania do istniejącego czyli gr.2,5 cm szer 20 cm.

5.Zamawiający uzupełnia SIWZ o rysunek szczegółowego przekroju  ocieplenia elewacji.

 

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo

 

 

Sporządził: Irena Bogdan-Czmer

 

 

Załącznik do SIWZ – szczegółowy przekrój ocieplenia elewacji