Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizacji dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i cwu.” - część I Karłów 13 III  postępowanie   

Oznaczenie sprawy ZP/DR/10/RB/2014/3

 

Kudowa Zdrój, dnia 21.07.2014 r.

Tablica ogłoszeń w siedzibie PNGS
strona www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: III postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizacji dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i cwu.” - część I Karłów 13

Zamawiający:  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2  złożona przez :


WASAMA Spółka Jawna. Roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. ul. Nadbrzeżna 10 57-540 Lądek Zdrój


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów

1

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
57-300 KŁODZKO ul. Lutycka 25

 

207572,48

95,98

2

WASAMA Spółka Jawna. Roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. ul. Nadbrzeżna 10
57-540 Lądek Zdrój

199236,94

100

 

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo