Zdrojowa 16

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Wnęka zadaptowana po balkonie

1 d.1

KNR-W 4-01 0515-04 z.sz.2.3. 9909-01/3

Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej smołowej i drugą warstwą papy asfaltowej - przy wymianie pokryć z papy - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - podłoże betonowe

m2

 

 

 

 

3.40*2.80

m2

9.520

 

 

 

 

 

RAZEM

9.520

2 d.1

KNR 2-02 0508-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej

m

 

 

 

 

3.4+2.80+2.80

m

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

3 d.1

KNR 2-02 0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej

m

 

 

 

 

1.5*4

m

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

4 d.1

KNR 2-02 0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym

m2

 

 

 

 

3.2*2.6

m2

8.320

 

 

 

 

 

RAZEM

8.320

5 d.1

NNRNKB 202 2701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

m2

 

 

 

 

3.2*2.6

m2

8.320

 

 

 

 

 

RAZEM

8.320

6 d.1

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

(3.2*2.6)+[(3.2*1.6)*2]+[(3.2*1.6)*2]

m2

28.800

 

 

 

 

 

RAZEM

28.800

7 d.1

KNR 2-02 0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m

szt

 

 

 

 

3

szt

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

2

 

Remont kuchni

8 d.2

KNR-W 4-01 1204-08

Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowej na scianch i sufitach

m2

 

 

 

 

(2.3*4.7)+[(2.3*2.5)*2]+[(4.7*2.2)*2] - 9.29

m2

33.700

 

 

 

 

 

RAZEM

33.700

9 d.2

KNR 4-01 0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

m2

 

 

 

 

4.7*1.6

m2

7.520

 

 

 

 

 

RAZEM

7.520

10 d.2

KNR-W 4-01 0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

m2

 

 

 

 

2.3*4.7

m2

10.810

 

 

 

 

 

RAZEM

10.810

11 d.2

KNR 2-02 1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

m2

 

 

 

 

2.3*4.7

m2

10.810

 

 

 

 

 

RAZEM

10.810

12 d.2

KNR 2-02 1118-03 z.sz. 5.7.d z.sz. 5.8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki gat.II.

m2

 

 

 

 

2.3*4.7

m2

10.810

 

 

 

 

 

RAZEM

10.810

13 d.2

KNR 2-02 1120-01 z.sz. 5.8

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Płytki gat.II.

m

 

 

 

 

(2.3*2)+(4.7*2)

m

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

14 d.2

KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.8

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki gat.II.

m

 

 

 

 

(2.3*2)+(4.7*2)

m

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

15 d.2

KNR 2-02 0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

 

 

 

 

22.89

m2

22.890

 

 

 

 

 

RAZEM

22.890

16 d.2

KNR 2-02 0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

 

 

 

 

10.81

m2

10.810

 

 

 

 

 

RAZEM

10.810

17 d.2

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

33.73

m2

33.730

 

 

 

 

 

RAZEM

33.730

18 d.2

KNR 2-02 0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm

m2

 

 

 

 

7.50

m2

7.500

 

 

 

 

 

RAZEM

7.500

19 d.2

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

30

m2

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

20 d.2

Kalkulacja własna

Demontaż zabudowy mebli kuchennych ,wraz z demontażem kucheni gazowej ,zlewozmywaka, i pochłaniacza

kpl

 

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

21 d.2

Kalkulacja własna

Usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki i remontu

kpl

 

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

22 d.2

Klkulacja wlasna

Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej- nowe podeścia wraz z osprzętem pod zasialanie urządzeń kuchennych i oświetlenia kuchni

kpl

 

 

 

 

10

kpl

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

23 d.2

Kalkulacja własna

Wykonanie pomiarów remontowanej instalacji elektrycznej

pkt

 

 

 

 

10

pkt

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000