Czerwona Woda - mostek

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNR 2-11 0301-01 ANALOGIA

( Konstrukcje drewniane bez wyrębów z łat ). Wykonanie i montaż mostka górskiego dla pieszych w Obw Ochr.Czerwona Woda - szlak turystycznt żółty.Wykonany z desek modrzewiwowych na legarach o gr. 5 cm , szer.20 cm. pow. 6,50 x 2m , legary modrzewiwie o wymiarach 20 cm x 20 cm ( rozstaw 90 cm)

m3

 

 

 

 

1.21

m3

1.210

 

 

 

 

 

RAZEM

1.210

2

KNR 2-11 0301-01 z.sz.3.6. 9907-01

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z łat - demontaż starego mostka

m3

 

 

 

 

1.21

m3

1.210

 

 

 

 

 

RAZEM

1.210