remont kładek i podestów w labiryncie BŁ.Ska ły

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

45110000-1

Remont kładek i podestów w labiryncie Błędne Skały na wys. polegający na demontażu starych uszkodzonych i zniszczonych elementów oraz wykonaniu nowych.

1 d.1

KNR 2-11 0301-02 ANALOGIA

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków i desek : szer. dł 1. mostek o wym.: szer.1,0 m x dł. 2,6 , 9. podest 1,90 x 4,60 x 2. mostek o wym. 0,40 x 2,10 10, wejście nakładkę 0,80 x 4,00 3 .mostek o wym. 0,50 x 3,0 4. 0,40 x 2,00 5. 0,40 x 4,10 6. 0,40 x 2,10 7. 0,45 x 2,10 8. 0,45 x 2,90 Materiał: deski modrzewiowe o gr.8 cm,szr.20 cm , legary modrzewiowe ( rozstaw 90 cm) o wym.20 cm x 20 cm, gwoździe o dł. 15 cm skręcane lub pierścieniowe , dwukrotna impregnacja środkiem ekologicznym

m3

 

 

 

 

2.80

m3

2.800

 

 

 

 

 

RAZEM

2.800

2

45110000-1

Demontaz i usunięcie z trasy starych podestów i kładek

2 d.2

ANALOGIA

Demontaż starych uszkodzonych i zniszczonych kładek i podestów , oraz usunięcie z trasy turystycznej

m3

 

 

 

 

1.266

m3

1.266

 

 

 

 

 

RAZEM

1.266