Izolacja i drenaż Sikorskiego 15

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNR 2-31 0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

m

 

 

 

 

6.6+2.80

m

9.400

 

 

 

 

 

RAZEM

9.400

2

KNR 2-31 0801-01

ANALOGIA rozebranie opaski betonowej

m2

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*0.60

m2

15.876

 

 

 

 

 

RAZEM

15.876

3

KNR-W 4-01 0102-06 9902-04

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV - grunty oblepiające narzędzia.

m3

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*0.60*1.6

m3

25.402

 

 

 

 

 

RAZEM

25.402

4

KNR 4-01 0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*0.40*1.6

m3

16.934

 

 

 

 

 

RAZEM

16.934

5

KNR 4-01 0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10

m3

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*0.40*1.6

m3

16.934

 

 

 

 

 

RAZEM

16.934

6

KNR 0-23 2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian piwnic z kamienia oblepionego ziemią gliniastą i zaprawą wapienną(wsp.1,15 do pow.płaskiej ściany do R)

m2

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*1.6

m2

42.336

 

 

 

 

 

RAZEM

42.336

7

KNR 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*1.6

m2

42.336

 

 

 

 

 

RAZEM

42.336

8

KNR 2-02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*1.6

m2

42.336

 

 

 

 

 

RAZEM

42.336

9

KNR 0-32 0629-03 analogia

Izolacja zewnętrznych ścian murowych folią polietylenową izolacyjną, kubełkową -"ONDULINE"

m2

 

 

 

 

(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*1.6

m2

42.336

 

 

 

 

 

RAZEM

42.336

10

KNR-W 2-01 0609-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa pod opaskę drenażową PCV

m3

 

 

 

 

{(1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76)*0.40}*0.40

m3

4.234

 

 

 

 

 

RAZEM

4.234

11

KNR-W 2-18 0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm, rury drenarskie z PCV karbowane, perforowane o śr.113 mm

m

 

 

 

 

1.5+5.4+4.8+1.5+1.5+3.0+8.76

m

26.460

 

 

 

 

 

RAZEM

26.460

12

KNR-W 2-15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - WYMIANA dod. do robocizny 1,30

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

13

KNR-W 2-01 0609-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa- warstwa filtrująca zabezpieczająca folię wytłaczaną

m3

 

 

 

 

26.460*0.40*1.2

m3

12.701

 

 

 

 

 

RAZEM

12.701

14

KNR-W 4-01 0105-02 9902-05

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - wykopy między rozporami

m3

 

 

 

 

26.49*1.6*0.2

m3

8.477

 

 

 

 

 

RAZEM

8.477

15

KNR-W 2-01 0609-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa ANALOGIA: wykonanie opaski w koło budynku z grubego kamienia szer.50 cm

m3

 

 

 

 

26.49*0.01*0.50

m3

0.132

 

 

 

 

 

RAZEM

0.132

16

KALKULACJA WŁASNA

ZABEZPIECZENIE ZIELENI OGRODOWEJ

szt

 

 

 

 

10

szt

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

17

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 

 

 

 

40

m2

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

18

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2

 

 

 

 

40

m2

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

19

KNR 4-01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

 

 

 

 

14

m2

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

20

KNR 4-01 1206-03

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

 

 

 

 

10

m2

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

21

Kalkulacja własna

Opaska izolacyjna bydynku z kamieni "otoczaków"

m2

 

 

 

 

20

m2

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000