SZCZELINIEC nr 9. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 2005. SPIS TREŚCI:
Spis treści
 
1. Piotr Migoń, Magdalena Szczepanik

Amfiteatry skalne północno-wschodniego progu Gór Stołowych............... 5

2. Jan Kusznierz, Jan Kotusz, Radosław Krawczuk, Marcin Popiołek,
Marek Staś, Andrzej Witkowski, Krzysztof Baldy

Wiek i wzrost pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L. w potokach
Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otulinie ..........................19

3. Jarosław Kania, Marek Janoszek

Stan poznania ryjkowcowatych (Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae,
Nanophyidae, Curculionidae) Parku Narodowego Gór Stołowych
i jego otuliny na tle Curculionoidea (Coleoptera) Sudetów Zachodnich ....31

4. Dariusz Skarżyński, Adrian Smolis

Uwagi o rozsiedleniu i preferencjach ekologicznych
Mesogastrura ojcoviensis (Stach, 1919) (Collembola, Hypogastruridae).... 71

5. Wanda Stojanowska, Eugeniusz Panek

Biota ślizowców doliny Pośny w Parku Narodowym Gór Stołowych............ 75

6. Halina Ratyńska, Amelia Lewandowska, Adam Boratyński

Charakterystyka populacji Lilium bulbiferum L.
w okolicach Karłowa (Góry Stołowe) ......................................95