SZCZELINIEC nr 8. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 2004. SPIS TREŚCI:
	1. Jaromir Demek, Jiri Kopecky

		PISKOVCOVY GEORELIEF BROUMOYSKYCH STEŃ ......str. 3

	2. Monika Sporek

		ODCZYN OPADÓW PODOKAPOWYCH NA PRZYKŁADZIE
		ZIELEŃCA I CHOCIESZOWA ......................str. 11

	3. Kazimierz Sporek

		ROLA BIOINDYKACJNA ŚWIERKA (Picea abies)
		W OCENIE ZAGROŻEŃ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH........str. 21

	4. Agnieszka Benedyktowicz - Bek, Kazimierz Sporek

		WPŁYW OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA PRZYROST
		ELONGACYJNY ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES)
		W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH..............str. 29

	5. Iwona Bembnowicz, Piotr Jadczyk

		SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO ODDZIAŁYWANIA
		KWAŚNYCH IMISJI PRZEMYSŁOWYCH
		NA EKOSYSTEMY LEŚNE SUDETÓW..................str. 37

	6. Monika Sporek, Agnieszka Rombel

		EKOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA POPULACJI
		IRIS SIBIRICA L. ŁĄK MUCHOWSKICH
		NA POGÓRZU KACZAWSKIM....................... str. 55

	7. Zbigniew Gołąb, Zygmunt Kozłowski

		RÓŻANECZNIK ŻÓŁTY-RHODODENDRON LUTEUM SWEET
		NA SZCZELIŃCU WIELKIM........................str. 67