"

SZCZELINIEC nr 6. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 2002. SPIS TREŚCI:
	1. Leszek Szerszeń, Cezary Kabał.
		STAN BADAŃ GLEBOZNAWCZYCH W GÓRACH
		STOŁOWYCH - WPROWADZENIE DO MONOGRAFII
		GLEB PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH.................................... str. 3
	2. Katarzyna Szopka.
		CZYNNIKI PRZYRODNICZE WPŁYWAJĄCE NA 
		ZRÓŻNICOWANIE POKRYWY GLEBOWEJ
		GÓR STOŁOWYCH.......................................................... str. 11
	3. Cezary Kabała, Leszek Szerszeń, Bogumił Wicik.
		GENEZA, WŁAŚCIWOŚCI I SYSTEMATYKA GLEB
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH......................................... str. 21
	4. Adam Bogacz.
		CHARAKTERYSTYKA GLEB ORGANICZNYCH
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH......................................... str. 95
	5. Tadeusz Chodak
		MINERAŁY ILASTE NIEKTÓRYCH
		REZYDUALNYCH ZWIETRZELIN I GLEB
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH......................................... str. 119
	6. Anna Karczewska, Cezary Kabała.
		PIERWIASTKI ŚLADOWE W GLEBACH
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH ........................................ str. 133
	7.Cezary Kabała.
		ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ I OCHRONA
		GLEB PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH.................................... str. 161
	
	Wkładka:
	Mapa gleb Parku Narodowego Gór Stołowych w skali 1:25 000