SZCZELINIEC nr 5. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 2001. SPIS TREŚCI:
	1. Blahoslav Kost`ak.
		ROCK MOVEMENT ANALYSIS OF THE MONUMENT
		OF INANIMATE NATURE TABLE HILL - SZCZELINIEC WIELKI.................... str. 3
	2. Vaclav Ziegler.
		FOSSIL MOLLUSCS OF THE MIDDLE TURONIAN
		(BOHEMIAN CRETACEOUS BASIN) IN THE PROTECTED
		LANDSCAPE BROUMOVSKO (CZECH REPUBLIC).................................. str. 41
	3. Michał Smoczyk.
		CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN NACZYNIOWYCH
		ZACHODNIEJ CZĘŚCI POGÓRZA ORLICKIEGO................................... str. 67
	4. Edward Jędryszczak, Stanisław Miścicki.
		LASY PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH.................................... str. 79
	5. Dariusz Sznajder.
		JODŁA POSPOLITA W PARKU NARODOWYM
		GÓR STOŁOWYCH.......................................................... str. 105
	6. Marek Janoszek, Dariusz Tarnawski.
		SPRĘŻYKOWATE (COLEOPTERA: ELATERIDAE)
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH I JEGO OTULINY.......................... str. 115
	7. Zdenek Buric, Joanna Furmankiewicz, Marek Furmankiewicz,
	   Rafał Klodek, Tomasz Kokurewicz, Sławomir Telatyński.
		ZIMOWE STANOWISKA NIETOPERZY NA ZIEMI KŁODZKIEJ........................ str. 149
	8. Krzysztof Baldy, Marek Kledzik.
		PRZYDROŻNE MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO
		I MAŁE POMNIKI ARCHITEKTURY W GÓRACH STOŁOWYCH......................... str. 169