SZCZELINIEC nr3. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 1999. SPIS TREŚCI:
	1. Violetta Niemczyk
		WSPÓLCZESNY STAN WIEDZY GEOLOGICZNEJ NA TEMAT
		GÓR STOŁOWYCH (SUDETY SRODKOWE)........................................ str. 3
	2. Stanislaw Jodlowski
		UTWORY KREDY I JEJ PODŁOŻE W KOTLINIE KŁODZKIEJ
		W SWIETLE BADAŃ GEOFIZYCZNYCH. I. ROW GORNEJ
		NYSY KŁODZKIEJ......................................................... str. 21
	3. Zbigniew Gołąb
		SOSNA BLOTNA (Pinus uliginosa Neumann)
		NA WIELKIM TORFOWISKU BATOROWSKIM
		W GÓRACH STOŁOWYCH..................................................... str. 41
	4. Joanna Potocka
		WSPÓŁCZESNA SZATA ROŚLINNA
		WIELKIEGO TORFOWISKA BATOROWSKIEGO..................................... str. 49
	5. Andrzej Witkowski
		ICHTIOFAUNA CIEKÓW PARKU NARODOWEGO
		GÓR STOŁOWYCH I TERENÓW PRZYLEGŁYCH.................................... str. 101
	6. Romuald Mikusek Barbara Pikulska
		SSAKI PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH................................... str. 109
	7. Violetta Niemczyk
		KALENDARIUM PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH............................. str. 121