SZCZELINIEC nr2. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 1997. SPIS TREŚCI:
	1. Edmund Jońca, Janusz Radziejowski, Janusz Skrężyna.
		Z HISTORII PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH.............................. str.  3
	2. Cezary Kabała, Anna Karczewska, Beata Szaflicka.
		METALE CIĘŻKIE W GLEBACH PARKU NARODOWEGO
		GÓR STOŁOWYCH WZDŁUŻ SZOSY 100 ZAKRĘTÓW................................ str.  9
	3. Cezary Kabała, Anna Walkiewicz, Anna Karczewska.
		PIERWIASTKI ŚLADOWE W PROFILACH TORFÓW Z WIELKIEGO
		TORFOWISKA BATOROWSKIEGO W GÓRACH STOŁOWYCH............................ str. 15
	4. Dariusz Woronko.
		WARUNKI WYSTĘPOWANIA I FUNKCJONOWANIA OBSZARÓW
		PODMOKŁYCH W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH............................. str. 23
	5. Barbara Nowicka.
		SYSTEM KRĄŻENIA WODY W PARKU NARODOWYM
		GÓR STOŁOWYCH.......................................................... str. 31
	6. Stanisław Marek.
		ROZWÓJ WIELKIEGO TORFOWISKA BATOROWSKIEGO
		W ŚWIETLE BADAŃ BIOSTRATYGRAFICZNYCH................................... str. 49
	7. Krzysztof Baldy, Marek Woźny.
		STAN ZBADANIA ARANEOFAUNY NA TERENIE
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH......................................... str. 89
	8. Adrian Smolis, Romuald J. Pomorski.
		SKOCZOGONKI (COLLEMBOLA: INSECTA) REZERWATU
		"SZCZELINIEC WIELKI" W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH................... str. 97
	9. Zbigniew Jakubiec, Jili Spisek.
        POBYT NIEDŹWIEDZIA W SUDETACH
      	W LATACH 1991-1998..................................................... str. 111
	10. Janusz Korybo.
        JELEŃ EUROPEJSKI (CERVUS ELAPHUS) A ŚRODOWISKO
        PRZYRODNICZE PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH............................ str. 119
	11. Krzyrztof Baldy.
		EDUKACJA EKOLOGICZNA W PARKU NARODOWYM
		GÓR STOŁOWYCH - NAJWAŻNIEJSZE CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ.................. str. 133