plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Živočichové

Bezobratlí

Každé zvíře je úzce spojené z prostředím, které mu zajišťuje všechno, co je k životu nutné. Stolové hory jsou pokryty především lesy, a také skalami, loukami, mýtinami, potokami, rašelinišťmi apod. Lesy s různí sruhovým složením stromových porostů, věkem, strukturou nebo zdravotním stavem. Jinou hodnotou pro faunu přinášejí travnatá společenství, rašeliniště, horské potoky a prameny. batyphantes eumenisZvláštností terénu je velký počet různorodých skalních prostředí. Skály, a zejména jejich hluboké štěrbiny, nabízejí vyjímečná stanoviště, hlavně pro bezobratlé. Přítomnost vzácných zástupců této skupiny zvířat rozhoduje o výjimečnosti Stolových hor dokonce na pozadí celých Sudetů. Málo proměnlivé mikroklima hlubokých, zastíněných štěrbin s vysokou vlhkostí a nízkími teploty stváří, mimo malé výšky gór, vhodné podmínky pro život alpských, vysokohorských a dokonce arktických druhu bezobratlých zvířat. Ve zmíněných pískovcových prostředích Bludných skal a Hejšoviny se vyskytuje velká a stabilní populace pavouka Bathyphantes eumenis. Je to jediné v Polsku a nejvíce na jih vysunuté, izolované stanoviště tohoto pavouka. Jeho domovinou jsou arktické oblasti Grónska, Alasky a severní Skandinávie. Tento druh byl na žádost Parku umístěn na seznamu chráněných živočichů v Polsku. Stejná stanoviště zaujímá vysokohorský Lepthyphantes pulcher vyskytující se také v Tatrách a Krkonoších (zmíněné druhy se nacházi na seznamu chráněných druhů Dz.U. č. 130 poz. 1456 z dne 26. září 2001). Faunu alpských pavouků zstupuje velice vzácný Rhaebothorax morulus, kterého výskyt byl kromě Stolových hor potvrzen pouze v Tatrách. Vyjímečnost mikrostanovišť pískovcových štěrbin Stolových hor potvrzuje výskyt jeskyňových, alpských a vysokohorských druhů bezkřídlového hmyzu - chvostoskoků. Do té doby zmínění bezobratlí jsou reliktami posledné doby ledové. Zbylí bezobratlí už nejsou tak vyjímeční. V Parku lze potkat žijící v pramenech některých potoků alpský druh ploštěnky – ploštěnka horská. Bohatě se na početných loukách a mýtinách vyskytují motýli. Mezi nimi lze často potkat chráněného otakárka fenyklového, z baboček je častý paví oko, osiková a kopřivová, vzácnější je admirál a batolec duhový. Z jiných zajímavějších motýlů lze upřít pozornost na lišajovité: lišaj šeříkový, dlouhozobka svízelová, lišaj lipový a patřící k martináčovitým vyskytující se ve starych bukových lesích martináč bukový. Fauna brouků je zastoupena velkým počtem chráněných střevlíků. Ve Stolových horách byl potvrzen výskyt 14 druhů a v tom majestátní: střevlík měděný, střevlík kožitý, střevlík zlatolesklý nebo střevlík fialový.

Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013