plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Rostliny a houby

Rašeliniště

V současné době rostliny charakteristické pro torfowiskorašelinište se vyskytují v Parku a to hlavně na území plné ochrany Velkým Rašeliništi Batorovským - také dříve zmeliorovaném.Kromě běžných rostlin rašelinových takových jak suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý, klikva bahenní, se zachovaly i některé vzácnější druhy: rojovník bahenní, ostřice plstnatoplodá, ostřice chudokvětá (z seznamu rostlin ohrožených v Polsku) a kyhanka sivolistá. Nejohroženějším druhem z cévnatých rostlin je borovice blatka - druh z Polské červené knihy rostlin. Tento druh byl vědecky popsán v 1837 roce jako nový právě zde. V současné době je populace borovice blatky v katastrofálním stavu a z tohoto důvodu je v Národním parku realizován program restituce - obnovy toho velmi vzácného stromu. Ze společenstev nízkorašelinových se zachovaly nejznámější druhy v údolích potoků stékajících z jižních okrajů hor. V jejich složení se vyskytuje velké množství rostlin vlhkých luk, v tom druh zavedený na Červený seznam ohrožených rostlin - ostřice Davallova.

 

 

 

Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013