plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Rostliny a houby

Listnaté lesy

Dolnopatrové listnaté lesy pocházející z přirozených odnovení se uchovaly pouze v malých částech v těžko přístupném terénu. Na bohatých stanovištích je zastupují úrodné sudetské bučiny.V jejich podkladu se vyskytují početné druhy geofitů - (rostlin zimujících ve formě podziemnych výhonků, cibulek a oddenků) bohatě kvetoucích na jaře, ještě před rozvojem listů buku. Patří k nim: kyčelnice devítilístková, druh charakteristický pro toto společenstvo, kyčelnice cibulkonosná, baženka vytrvalá, česnek medvědí tvořící občas celé lány v údolí potoků, častá na území Parku biedule jarní, sasanka hajní a vzácnější sasanka prýskiřnikovitá, křivatec žlutý, odlišující się hroznovým květenstvím souměrných květů dymnivka dutá, a jedna z nejkrásnějších v naší zemi rostlin – lilie zlatohlavá. Na bohatých stanovišťích stíněných úpatí hlubokých údolí potoků, s pr-avidelným přítokem skalní suťe, se uchovaly horské javořiny. Jsou jedními z hodnotných ro-stlinných společenstv na území Parku. Ve stromových porostech těchto převážně věkovách porostu dominují javor a buk, a také jilm horský, a v lesním podkladu je častá měsíčníce vytrvalá. Ro-zvíjející se na jaře purpurové květy této pěkné, skoro metr vysoké byliny voní podobně, jako ka-rafiáty, a po vysetí semen ke konci léta dlouho ještě vlají na větru stříbrné pozůstatky ovoců - př-ehrádky velkých eliptických šešulí. lasy liściasteDoprovázejí je rostliny podobné jako v bučině a často druhy bylinnorostlinné jak devětsil bílý i krabilice chlupatá. Méně zajímavé bukové lasy Parku jsou rozvinuté na málo úrodnych půdách. Jsou to tzv. "kyselé" bučiny. V jejich podkladu nenacházíme mnoho vyjímečných rostlin. Obecně ve flóře zmíněných listnatých lesů mají velký podíl horské druhy. Patří k nim kromě už zmíněné kyčelnice devítilístková, biedule jarní nebo měsíčníka vytrvalého takové rostliny jak: věšenka nachová, starček Fuchsův, čípek objímavý, rozrazil horský, kapralina laločnatá. Specifické mikroklima údolí potoků a zastíněných svahů zde umožňuje také výskyt subalpským druhům, kterých zástupci jsou pryskyřník platanolistý a mléčivec alpský. Z rostlin podléhajících plné ochraně a vyskytujících se v listnatých lesech Parku můžeme kromě už výše zmíněné bledule jarní a lilie zlatohlavé vyjmenovat lýkovec jedovatý, břečťan popínavý, udatna dvoudomá, barvínek menší, a vstavače: kruk širolistý pravý a také bezlistný hlastník hnízdák. Částečné ochraně podléhají: kalina obecná, kopytnik evropský, osladič obecný, svízel vonný a velice vzácná v Parku konvalinka vonná. Ze seznamu ohrožených rostlin v Polsku se často na vlhkých okrajích cesty vyskytuje prstnatec Fuchsův, a v údolích potoků spojných s listnatými lesy Parku můžeme vzácně najít majícího největší květy z všech divoce rostoucích zvonků – zvonek širokolistý.

Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013