de gb cz Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża    Kontrast czcionka standardowa Kontrast czcionka średnia Kontrast czcionka duża     Mapa strony

"Ten szereg skał rozciąga się na osiem lub dziewięć mil angielskich,
zaczyna się i kończy tak nagle, że wygląda jak korona na szczycie góry..."

Tak o Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie Gór Stołowych pisał w swoich listach z podróży po Śląsku John Quincy Adams.
Od tamtych czasów góry te fascynują wędrowców tajemnicą, jaką skrywają pośród skał...

Zapraszamy do zwiedzenia serwisu internetowego Parku Narodowego Gór Stołowych,
który uchyli przed Państwem rąbek tajemnic naszych gór...

_ Aktualności

Park Narodowy Gór Stołowych przypomina, że w związku z budową Ekocentrum przy dyrekcji PNGS Muzeum Żaby jest  NIECZYNNE.
Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem przepraszamy!


_ 28.03.2014

W związku z prowadzeniem prac remontowych na trasie powrotnej z Błędnych Skał, do zakończenia robót wprowadzona została nowa organizacja ruchu turystycznego. Szczegóły wprowadzonych zmian w przebiegu szlaków przedstawiają załączone mapy.

Przebieg tymczasowego szlaku powrotnego z Błędnych Skał
Szczegóły organizacji ruchu turystycznego przy wyjściu z labiryntu Błędnych Skał


_ 13.08.2014
II ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół
W dniu 08 sierpnia 2014 r. w ramach ogólnopolskich obchodów Wielkiego Dnia Pszczół, pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody (dział Techniczny) oraz Obwodu Ochronnego Szczeliniec zorganizowali na terenie PNGS i jednostki wojskowej w Ostrej Górze "Spacer pszczelim szlakiem".
Celem Wielkiego Dnia Pszczół jest zaangażowanie społeczności lokalnych w działania służące pszczołowatym i zapoznanie z najważniejszymi pięcioma Zasadami Przyjaciół Pszczół, które warto stosować w codziennym życiu tj.:
1. Nie wypalam traw i liści.
2. Sadzę rośliny rodzime i unikam inwazyjnych.
3. Pozostawiam miejsca półdzikie.
4. Używam nawozów naturalnych.
5. Pomagam tworzyć gniazda dla pszczołowatych.

Relacja ze "Spaceru pszczelim szlakiem".


_ 13.06.2014
Minister Środowiska ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego.


_ 13.06.2014
Roztoczański Park Narodowy jest organizatorem VII edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "Roztocze w obiektywie". Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Roztoczańskiego PN.
Na stronach RPN zamieszczony jest również regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa.


_ 02.06.2014
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.
Głównym celem projektu jest promowanie sieci Natura 2000 wśród lokalnych społeczności, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Pośrednim celem jest również wykreowanie postaw aktywnego wypoczynku, wzbudzenie inicjatyw poznawczych, pasji odkrywania tajemnic przyrody na obszarach wiejskich skupionych wokół sieci Natura 2000, gdzie przyroda jest wciąż dobrze zachowana.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem realizowanego przez FWIE projektu.


_ 16.04.2014
logo Małe czy duże przyda się naturze"Małe czy duże przyda się naturze" - pod takim hasłem ruszył projekt Ministerstwa Środowiska promujący różnorodność biologiczną i działania na rzecz ekosystemów wśród dzieci, wychowawców przedszkoli i nauczycieli klas I - III szkół podstawowych.
Więcej informacji na temat projektu oraz scenariusze lekcyjne i zestawy zadań edukacyjnych dla dzieci znajdują się na stronie www.lekcjeznatury.pl

Zachęcamy do odwiedzenia tej strony i korzystania z zawartych na niej materiałów.


_ 26.03.2014
Roztoczański Park Narodowy oraz Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie we współpracy z Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych ogłosił konkurs artystyczny na logo Polskich Parków Narodowych. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.
Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Konkursu.
Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Wszyscy zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres organizatorów wskazany w Regulaminie.


_ 10.02.2014
Park Narodowy Gór Stołowych wprowadził nowe ceny kart wstępu na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Więcej informacji w dziale Turystyka.


_ 25.10.2013
Dnia 25.10.2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wydano przewodnik dla dzieci po Parku Narodowym Gór Stołowych w języku czeskim "Zápisník objevitele Můj park - Moje krajina" w nakładzie 3500 egzemplarzy oraz zakładki edukacyjne w języku czeskim w nakładzie 3500 sztuk. Tłumaczenie treści na język czeski wykonano w ramach realizacji projektu. "Zápisník objevitele " Můj park - Moje krajina"" stanowi doskonałe narzędzie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, wyjaśnione są w nim liczne pojęcia związane z ochroną przyrody oraz zachodzącymi w niej procesami, są to pojęcia uniwersalne i ponadgraniczne.


_ 21.09.2013
Dnia 21 września 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyła się wycieczka dla nauczycieli pn. "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim"do czeskiej części Gór Stołowych. Wycieczka pogłębiła wiedzę uczestników w zakresie znajomości regionu Gór Stołowych po czeskiej stronie Pogranicza oraz poszerzyła znajomość dotyczącą form ochrony przyrody w Czechach oraz działalności edukacyjnej CHKO Broumovsko. Program wycieczki.


_ 09.08.2013
Dnia 9 sierpnia 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 zakończono wymianę stanowisk edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej "Płazy". treści tablic zostały przetłumaczone na język czeski, dzięki czemu możliwe stało się kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu całego Pogranicza Kłodzkiego.


_ 26.07.2013
W dniu dzisiejszym uruchomiona została czeska wersja językowa strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Tłumaczenie tekstu strony wykonane zostało w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


_ 14.06.2013
Dnia 14 czerwca 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyło się seminarium "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim". W seminarium udział wzięło 30 osób, w tym 7 z Republiki Czeskiej i 23 z Polski.
Seminarium pozwoliło na zapoznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie ochrony przyrody pomiędzy przedstawicielami gmin i samorządów oraz organizacji związanych z ochroną przyrody na Pograniczu Kłodzkim. Prelekcje przybliżyły zagadnienia związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w Czechach Polakom oraz w Polsce Czechom. W trakcie sesji terenowej uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku Narodowego Gór Stołowych, zwiedzili i zdobyli najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki. Program seminarium.


_ 28.05.2013
Opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych
z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszarów Natura 2000 PLH020004 i PLB020006 Góry Stołowe. Z treścią projektu można zapoznać się w zakładce "Plan Ochrony PNGS".


_ 10.01.2013
W dniu 9.01.2013r. opublikowany został aneks do Zarządzenia Dyrektora PNGS w sprawie zasad sprzedaży drewna i ustalenia cen na drewno w PNGS.
Aneks nr 1 do zarządzenia 2/2012
Załącznik nr 1 do aneksu.


_ 30.05.2012
Dzięki funduszom przekazanym przez firmę TAURON Polska Energia na rzecz Parku Narodowego Gór Stołowych w ramach programu "CZAS NA LAS" rośnie 87 600 nowych sadzonek. Więcej informacji na temat programu "Czas na las"

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych 1994 - 2014

 
 
 
 
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional